Jdi na obsah Jdi na menu
 


Porovnání programů (Word 2007, Winedit a Lingea Grammaticon)
Funkci Pravopis, která umožňuje rychle najít a opravit překlepy ve slovech používá snad každý z nás.

Word 2007
Kontrolou gramatiky v Microsoft Office Word 2007 odhalíme chyby rázu překlepy, ale třeba i čárky, shodu podmětu s přísudkem atd. Jako každý nástroj pro kontrolu češtiny není dokonalý, ale nejhorší chyby zachytí. Červené podtrhávání ve Wordu učitě znáte, to  je překlep. Možná jste se již setkali i se zeleným podtrháváním, které znamená, že ve větě je gramatická chyba.

WinEdt
Winedt je velmi kvalitní editor hlavně (ale nejen) určený k editaci zdrojových textů pro LaTeX. Tento editor je tzv. shareware. Tento program má snad vše co si lze představit pro  práci s LaTeXem: spouštění všech programů při zpracování textu, kontrolu uzavřenosti  závorek, použití šablon, kontrolu pravopisu, online kontrolu chyb zdrojových textů vkládání  symbolů pomocí grafického rozhraní. Editor sám je dostatečně vybaven pro práci s texty, obsahuje např. vkládání značek, operace se sloupcovými bloky, barevné značení syntaxe, makro jazyk a pod.

Český slovník je v souboru cz.dic, který obsahuje asi 180 000 hesel. To je již dostatečné množství pro kontrolu pravopisu. Český slovník bude postupně doplňován. Použitý slovník  je nutné nastavit v menu (může jich být více) a každý uživatel si tak může vytvářet slovník  svůj. Slovníky je možné skládat dohromady, což by se mělo dít po menších částech, vždy  po jejich ověření (proto je připojen pomocný slovník cz2.dic do kterého se připisují nová slova).


Lingea Grammaticon
Program je kromě kontroly překlepů schopen v textu odhalit chyby ve shodě podmětu s přísudkem, ve jmenné skupině, chybnou interpunkci, nesprávné použití předložek či zájmen, chybějící nebo nadbytečné čárky ve větách a mnohé další. Kromě gramatických chyb vás program upozorní i na prohřešky proti správnému stylu zvoleného dokumentu, jako např. použití první osoby v technických textech, zmnožení větných členů, opakování slov ve větě, přítomnost slovesa ve větě, oslovení v dopise velkým písmenem, apod.

Všechny chyby jsou přehledně zvýrazněny barvami:

překlepy jsou označeny červeně, pravopisné chyby zeleně a stylové prohřešky žlutě. Ve většině případů program ihned nabídne možné opravy nesprávného textu a navíc i podrobné vysvětlení příslušné chyby.